کلریدریک اسید و شرایط ایمنی کار با آن (HCL 37%)

کلریدریک اسید و شرایط ایمنی کار با آن (HCL 37%)

اسید کلریدریک (HCL) چیست ؟

– اسید کلریدریک HCL یک اسید معدنی قوی خورنده است که کاربرد صنعتی زیادی داد . 

خطرات ناشی از اسید کلریدریک HCL چیست ؟

  1. تماس تنفسی و استنشاق موجب سرفه , گرفتگی صدا , التهاب و ایجاد زخم در مجاری تنفسی , درد قفسه سینه و ورم ریوی در انسان میشود .
  2. تماس با پوست موجب سوختگی های شدید شود و زخم ایجاد گردد.
  3. تماس با چشم موجب سوختگی و آسیب بافت frostbite گردد.
  4. بلعیدن و خوردن موجب خوردگی غشا مخاطی مری و معده با حالت تهوع و اسهال و استفراغ در انسان میشود.

اسید کلریدریک  HCL نمیسوزد ! تماس با فلزات باعث تولید گاز هیدروژن میگردد که مخلوط این گاز با هواد میتواند سبب انفجار شود.

شرایط کار و ایمنی و نگهداری اسید کلریدریک HCL :

  • اسید کلریدریک باید در محیطی خشک و خنک و با تهویه مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب و گرما و سایر منابع مشتعل و محترق دیگر نگهداری شود.

اسید کلریدریک باید به دور از مواد ناسازگار مثل مواد اکسید کننده , مواد کاهنده و … انبار شود .

  • مخازنی که در آن اسید کلریدریک نگهداری میشود حتما یاید برچسب مواد خورنده و ماده خطرناک را داشته باشند .

در صورت بیرون ریختن اسید کلریدریک , مواد ریخته شده ای که با این ماده واکنش نمیدهند را جمع آوری کنید , و در داخل ظرف مناسب , دربسته و با برچسب مخصوص نگهداری کنید. محیط را با آب شستشو دهید . (توجه : دقت کنید که آب وارد ظروف نگهداری نشود )

در محل نگهداری اسید کلریدریک حتما باید دوش و چشم شوی های اضطراری قرار گرفته باشد تا در صورت تماس با چشم و بدن به سرعت شسته شود. 

حمل و نقل اسید کلریدریک در صورت امکان باید در بسته بندی هلی کوچک در محیطی با تهویه مناسب حمل شود و از آزاد شدن بخارات نشت این ماده جلوگیری گردد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.

بالا