مقالات

خداحافظ OHSAS

استاندارد OHSAS چیست؟

-اولین پیش نویس استاندارد بهداشت حرفه ای و ایمنی ایزو آماده ارایه است:
-استاندارد ISO 45001 که الزامات بهداشت حرفه ای و ایمنی را تعیین می کند به مرحله پیش نویس کمیته رسید.
پیش نویس این استاندارد که الهام گرفته از استاندارد OHSAS 18001 است، برای آن طراحی شده که شرکتها و سازمانهای سراسر جهان سلامت و ایمنی کارکنان خود را بواسطه آن تضمین نمایند. آقای David Smith رئیس کمیته تدوین استاندارد ISO 45001 در گفتگو با ایزو از این استاندارد جدید می گوید:
تفاوتهای اساسی میان استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001 چیست؟

در واقع این دو استاندارد یک هدف مشترک دارند و افرادی که با استاندارد OHSAS 18001 آشنا هستند بسیاری از مفاهیم این استاندارد ایزو برای آنان شناخته شده است. لیکن پیشرفتهای جالبی در رابطه با قوانین جدید تدوین استانداردهای بین المللی سیستمهای مدیریت بدست آمده. برای نمونه در حال حاضر بیشتر تمرکز بر متن سازمان و نقش قویتر مدیران ارشد و رهبری سازمان قرار دارد.
منظور از متن سازمان چیست؟

-در استاندارد جدید،‌نگاه سازمان باید فراتر از مسائل اولیه بهداشت حرفه ای و ایمنی کارکنان باشد و ضروری است که انتظارات جامعه را نیز مدنظر قرار دهد. سازمانها باید به مسائل مربوط به پیمانکاران و تامین کنندگان مواد اولیه خود فکر نمایند، به مسائلی مانند اثرات فعالیت آنها بر محیط اطراف. این دیدگاه بسیار گسترده تر از تمرکز صرف بر کارکنان است و بدان معنی است که سازمانها دیگر نمی توانند فقط به مخاطرات احتمالی فکر کنند.
نقش رهبری سازمان در این استاندارد چه تغییری یافته است؟

-اصرار استاندارد ISO 45001 بر این است که کلیه جوانب بهداشت حرفه ای و ایمنی در کلیات سیستم مدیریت سازمان گنجانده شود،‌که این نیازمند پذیرش قوی استاندارد از سوی مدیریت و رهبری سازمان است. برای سازمانهایی که در حال حاضر این مسئولیت را به جای آنکه در کل فرآیند عملیاتی سازمان تعمیم دهند به یک مدیر ایمنی محول کرده اند، این استاندارد یک تغییر بزرگ به حساب می آید. استاندارد ISO 45001 می خواهد کلیه جوانب بهداشت حرفه ای و ایمنی، به عنوان جزئی از سیستم مدیریت سازمان درآید و دیگر موضوع اضافه شده به آن نباشد.
استاندارد OHSAS 18001 بسیار موفق بوده و به طور گسترده پذیرفته شده است.

ضرورت تدوین استاندارد ایزو چیست؟

-به دلایل مختلفی ما خواستار استفاده از سیستم ایزو هستیم. تعداد زیادی از سازمانها از استانداردهای سیستم مدیریت ایزو استفاده می کنند. پس یک ابزار بهداشت حرفه ای و ایمنی که بتواند به سهولت با این سیستم در هم آمیخته شود سبب تسهیل انجام امور خواهد شد. به ویژه آنکه تمرکز ما بر یکپارچه سازی آسان با استاندارد ISO 45001 است زیرا در سازمانهای متعدد به خصوص در شرکتهای تجاری کوچک، صرفاًٌ یک نفر مسئول مراقبت از ایمنی و مسائل زیست محیطی است. امیدوارم نام و شهرت ایزو به این استاندارد اعتبار لازم جهت پذیرش بین المللی آن را اعطا نماید.
-نکته جالب دیگر در رابطه با این پروژه ایزو، مشارکت کشورها و سازمانهای متعددی از سراسر جهان است. 20 سال پیش در اولین جلسه ای که تدوین استاندارد OHSAS 18001 در آن کلید خورد شرکت داشتم و شخصاً از اینکه مشاهده می کنم امروز کشورهای زیادی برای تدوین این استاندارد حاضر شده اند واقعاً هیجان زده ام. مشارکت کشورهای دنیا از قاره های اروپا، آمریکا، همینطور آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی به ما کمک می کند تا ابزاری را بوجود آوریم که برای همه کارآیی داشته باشد. کارشناسان سازمان بین المللی کار (ILO) ضمن مشارکت بسیار فعال خود، نظرات و دیدگاههای بسیار ارزشمندی داشته اند که به ما ارایه نموده اند.
-البته با توجه به اینکه ذینفعان این استاندارد طیف وسیعی را در بر می گیرند، کار تدوین بسیار مشکل و اختلاف نظرها فراوان است. اما از مشاهده مشارکت گسترده افراد خوشحالم و امید دارم در مسیر درست تهیه ابزاری باشیم که همه سازمانها در هر چارچوب مقرراتی و در هر کشوری بتوانند آن را اجرا نمایند.
-استاندارد جدید ایزو ISO45001 بر روی سلامتی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی توسط کمیته پروژه، ISO PC283 با هدف انتشار در ماه اکتبر 2016 ایجاد می شود. ISO45001 با استانداردISO  9001 (مدیریت کیفیت) و استاندارد ISO14001 (مدیریت زیست محیطی) همسو خواهد بود.        

-اعضای کمیته پروژه مسئول ایجاد این استاندارد برای اولین بار در لندن بین 21 و 25 ماه اکتبر گرد هم می آیند تا اولین پیش نویس را تهیه نمایند. در حال حاضر حدود 50 کشور و سازمان بین المللی مانند سازمان بین المللی کار در این ایجاد این استاندارد دخیل هستند.

چرا جهان به ISO45001 نیاز دارد؟

-هر روز در سراسر جهان، آمار وحشتناک حوادث بهداشت و ایمنی، حوادث و هزینه های مربوط به آنها ثبت می شود. اگر چه شرکت ها تمایل به استفاده از دستورالعمل های بهداشت و ایمنی عمومی یا استانداردهای ملی هستند، هیچ یک از اینها نشان دهنده انطباق جهانی نمیباشد.

-نظر سنجی های اخیر از استاندارد OHSAS و گواهینامه ها، نشان دهنده ی افزایش سریع در استفاده ازOHSAS 18001 و استاندارد های معادل آن در دهه گذشته است. در حال حاضر بیش از 127 کشور از این استانداردها استفاده می کنند و در سراسر جهان این نیاز جهت هماهنگ کردن سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت با استفاده از یک استاندارد بین المللی و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها وجود دارد.
ایجاد یک تفاوت جهانی

-نیاز به یک استاندارد بین المللی در این زمینه در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دیده می شود و برای هر دو کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قابل کاربرد است.

-با یک استاندارد بین المللی مرجع همراه با زیرساخت ها و آموزش مناسب یک سازمان قادر به مقابله بهتر با خطرهای آینده خواهد بود.

-بیشتر شرکتها چنین اطلاعات دقیقی در مورد شیوه های بهداشت و ایمنی شغلی تامین کنندگان برای محافظت از شهرت و برندشان می خواهند. این انگیزه ها به پیاده سازی سیستم های بهتر و شناخته شده بین المللی برای ایجاد شیوه های خوب بهداشت و ایمنی منجر شده است.
-در این استاندارد جدید نسبت به سایر استانداردها نگاه کلی تری نسبت به مسائل مربوط به ایمنی شغلی و بهداشت دارد و مسئولیت های جامعه را برعهده می گیرد و همچنین سازمان باید نسبت به تامین کنندگان و پیمانکاران احساس مسئولیت داشته باشد.
ISO45001- حوزه های جدیدی از سیستم های مدیریت را حمایت می کند تا سازگاری و سیستم حکومت بهتری را تضمین کند.

-هنگامیکه این استاندارد منتشر شود برای هرسازمان علاقه مندبه منظورموارد زیر قابل اعمال است:
1-ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شناخته شده بین المللی برای کاهش یا به حداقل رساندن خطرات پرسنل و دیگر احزاب مرتبط
2-حفظ و بهبود مداوم عملکرد ایمنی و سلامت

مقالات

خداحافظ OHSAS

خداحافظ OHSAS

17 فروردين 1395

استاندارد OHSAS چیست؟ -اولین پیش نویس استاندارد بهداشت حرفه ای و ایمنی ایزو آماده ارایه است: -استاندارد ISO 45001 که الزامات بهداشت حرفه ای و ایمنی را تعیین می کند به مرحله پیش نویس کمیته رسید. پیش نویس این استاندارد که الهام گرفته از استاندارد OHSAS 18001 است، برای آن طراحی شده که شرکتها و سازمانهای سراسر جهان سلامت و ایمنی کارکنان خود را بواسطه آن تضمین نمایند. آقای David Smith رئیس کمیته تدوین استاندارد ISO 45001 در گفتگو با...

ده گام عملی و بسیار ساده در جهت حفاظت از محیط زیست

ده گام عملی و بسیار ساده در جهت حفاظت از محیط زیست

21 فروردين 1395

من برای حفظ محیط زیست چه می توانم بکنم؟ این سوالی است که شاید از ذهن بسیاری از ما عبور کند و با خود فکر کنیم که من به عنوان یک عضو کوچک از جامعه جهانی چه اقدام اثرگذاری می توانم برای حفظ محیط زیست و مراقبت از سیاره زمین انجام دهم؟ و شاید فکر می کنیم که اقدامات ما به عنوان یک فرد به تنهایی باری از دوش زمین برنخواهد داشت و اقدامات یک نفر به عنوان جزئی از...

تجزیه زباله با کمک سوسک ها

تجزیه زباله با کمک سوسک ها

21 فروردين 1395

تجزیه زباله با کمک سوسک ها: تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با همکاری محققان دانشگاه بی هنگ چین موفق به کشف نوع خاصی از لارو نوعی سوسک “Meal moth“شده اند که می تواند تمام عمر خود از پلاستیک و فوم هایی مانند یونولیت تغذیه کند و در عین حال سلامت بماند. -این لاروها علاوه بر این که می توانند این نوع پلاستیک ها را هضم کنند قادرند آنها را به گاز CO2 و ضایعاتی تبدیل کنند که می تواند به عنوان...

فرش قرمز برای سطل زباله

فرش قرمز برای سطل زباله

21 فروردين 1395

پهن کردن فرش قرمز در خیابان ولیعصر تهران برای انداختن زباله در سطل

تفاوت آون (فور) با انکوباتور در چیست؟

25 خرداد 1395

تفاوت انکوباتور با آون(فور) چیست؟ انکوباتور(incubator) : -یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود. انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی و... به حساب می آید.این وسیله توسط پزشک کودکان فیلیپینی فیدل موندو ( Fe del Mundo) اختراع شده است. انکوباتورها به انواع زیر تقسیم بندی میشوند : انکوباتورهای ساده: که خود بر دو...

ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب

10 مرداد 1395

ارتباط بین غلظت جامدات معلق و کیفیت میکروبی در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب محمد باقر میران زاده 1، روح اله خدادادی 3 ، غلامرضا مصطفایی 2 ، سجاد فاضلی فارسانی 4، عبدالعظیم علی نژاد 1/استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران2/استاد یار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران3/کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران4/کارشناس شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی...

توصیه های ایمنی در آزمایشگاه (نکات ایمنی در آزمایشگاه )

توصیه های ایمنی در آزمایشگاه (نکات ایمنی در آزمایشگاه )

01 تیر 1398

توصیه های ایمنی در آزمایشگاه (نکات ایمنی در آزمایشگاه ) اول ایمنی بعد کار : همواره از وسایل ایمنی حفاظت فردی مثل ماسک , عینک , دستکش و روپوش استفاده کنید . (لازم به ذکر است که تجهیزات حفاظت فردی طبق استانداردهای خاصی تولید میشوندو برای کار با هر ماده خاصی نیاز به رعایت کردن استاندارد مخصوص آن میباشد . شما میتوانید با تماس با کارشناسان شرکت تجهیز کاران احجام با این استانداردها آشنا شده و لوازم مناسب با کار...

تفاوت دستکش های لاتکس , نیتریل و وینیل

تفاوت دستکش های لاتکس , نیتریل و وینیل

24 ارديبهشت 1399

تفاوت دستکش لاتکس , نیتریل و وینیل : مدتی است که به دلیل وجود کرونا ویروس بحث استفاده از دستکش های متفاوت داغ شده اما تفاوت این دستکشها در چیست ؟ کدام دستکش مناسبتر است ؟؟؟ دستکش لاتکس با دستکش نیتریل و وینیل چه تفاوتی دارد ؟ در این مطلب کوتاه تفاوت دستکشها و ویژگیهای مربوط به آن را جداگانه مورد ارزیابی قرار میدهیم . دستکش لاتکس : دستکشهای لاتکس از مواد طبیعی لاستیکی ساخته شده اند .این دستکشها عموما...