سفارش توسط:
orderby
نمایش:
0 ریال
شاخص BOD , میزان اکسیژن خواهی ارگانیزمها در آب است . هر چه میزان BOD کم باشد آب پاک و فاقد ارگانیسم است . شاخص BOD در پسابهای دامداریها و صنایع بسیار مهم است .
0 ریال
شاخص COD مبین اکسیژن خواهی شیمیایی یک نمونه آب میباشد و یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است .
0 ریال
اکسیژن متر مدل SD 400 جدیدترین محصول کمپانی Aqualytic (lovibond) با تکنولوژی اپتیکال لومینانس که باعث سهولت در کالیبراسیون و کمترین بازگشت برای خرابی و جواب های سریع با دقت بالا میگردد.
0 ریال
دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل XD7500 دارای سیستم هوشمند اپتیکی بارکد خوان مطابق با جدیدیترین تکنولوژی روز دنیا برای تشخیص سل (کووت) برای اندازه گیری بیش از 250 پارامتر آب میباشد.
0 ریال
دستگاه ازن سنج کمپانی aqualytic (lovibond) آلمان یک فتومتر پرتابل بسیار دقیق برای اندازه گیری ازن بوسیله قرصهای DPD NO.4 میباشد .
0 ریال
کاغذ صافی های واتمن (اصل) با گریدهای 40 و 41 و 42 (معادل باند سفید و مشکی و آبی) و سایزهای مختلف
0 ریال
محبوبترین , سریعترین و قابل اعتماد ترین روش تست کلر و pH بطور همزمان
0 ریال
کیسه ی نمونه گیری هوا (گاز) کیسه ی نمونه گیری هوا (گاز) کیسه ی نمونه گیری هوا (گاز) کیسه ی نمونه گیری هوا (گاز) کیسه ی نمونه گیری هوا (گاز)
0 ریال
ستگاه گازسنج پرتابل با قابلیت اندازه گیری همزمان 5 گارز مختلف ماندد گازهای CO . O2 , H2S , SO2 , LEL FI به همراه پمپ مکش جهت سنجش انواع گازها در چاه ها و مناطق عمیق ساخت کمپانی MSA آمریکا.
Copyright www.maxx-marketing.net