سفارش توسط:
orderby
نمایش:
0 ریال
دستگاه سپیدی سنج سیمان مدل CM-5 یک دستگاه اسپکتروفتومتر رنگ سنجی بسیار پیشرفته میباشد .صفه نمایش بزرگ و رنگی دستگاه کاربر را از اتصال به کامپیوتر بی نیاز میسازد .
Copyright www.maxx-marketing.net